--- cập nhật lần cuối ngày 2/5/2013---
Họ Tên Thái Hương
Năm sinh 12/10/1958 (55 tuổi)
Quê quán  
Trình độ Cử nhân khoa Kế toán Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân
Chức vụ Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Ngân hàng Bắc Á
Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm sữa TH (TH Milk)
Phó Chủ tịch CTCP Xây dựng và dịch vụ Thương mại Vạn Niên
Ủy viên HĐQT CTCP Du lịch TH
Ủy viên HĐQT Công nghiệp và và Thương mại Thiên Sơn
Quá trình công tác 1994-nay: Phó chủ tịch kiêm TGĐ Ngân hàng Bắc Á
1989-1994: Giám đốc công ty Vật liệu xây dựng Hương Hà
1985-1989: Cán bộ kế toán Công ty VLXD chất đốt Nghệ An
1982-1985: Cán bộ ban Vật giá-tài chính Hải Phòng
Tài sản 6,99% cổ phần Ngân hàng Bắc Á
9,61% cổ phần CTCP Xây dựng và dịch vụ Thương mại Vạn Niên
9% cổ phần CTCP Du lịch TH
9% cổ phần CTCP Công nghiệp và và Thương mại Thiên Sơn
37,5% cổ phần CTCP Quốc tế ASEAN
2% cổ phần CTCP Thực phẩm sữa TH
Thái Hương - bà chủ Bắc Á Bank & TH Milk (1)
Thái Hương - bà chủ Bắc Á Bank & TH Milk (2)

Theo Trí Thức Trẻ